Impal en el museo Etnológico de Valencia

Desde el 14 de Julio de 2020, en el Museo Valenciano de Etnología se puede contemplar una máquina antigua fabricada por Impal, (Industrias Mecánicas Palazón).

Valencià:
Al món on vivim totes les identitats estan exposades a contradiccions, a tensions, a manca d’unanimitat. Fins i tot aquelles que hom diria dominants o molt poderoses, estan subjectes a dissidències i a multitud de matisos. La identitat cultural, lluny de ser una construcció tancada és més una pluralitat d’identitats individuals en permanent fer i desfer. Fenòmens com la globalització i les xarxes socials no han fet més que accelerar eixes dinàmiques, que sempre han existit.

No és fàcil ser valenciana….ni valencià, la proposta d’exposició permanent que ara presenta L’ETNO, vol compartir reflexions (no una, sinó moltes i mai definitives) i establir un diàleg des de la perspectiva de la identitat cultural. A partir de les nostres col·leccions, vinculades a la cultura tradicional i popular valenciana, vos proposem un recogut en tres àmbits i des de tres perspectives: la CIUTAT, on es plantegen qüestions relacionades amb la tensió entre el Global i el Local; les HORTES i MARJALS, on l’enfocament són alguns dels imaginaris que se solen projectar sobre la cultura valenciana; i el SECÀ i la MUNTANYA, on són les invisibilitats, allò que no és veu o que es coneix poc de les zones de l’interior del territori valencià, les que fan de fil conductor al discurs.

Castellano:
En el mundo donde vivimos todas las identidades están expuestas a contradicciones, a tensiones, a carencia de unanimidad. Incluso aquellas que se diría dominantes o muy poderosas, están sujetas a disidencias y a multitud de matices. La identidad cultural, lejos de ser una construcción cerrada es más una pluralidad de identidades individuales en permanente hacer y deshacer. Fenómenos como la globalización y las redes sociales no han hecho más que acelerar esas dinámicas, que siempre han existido.

No es fácil ser valenciana….ni valenciano, la propuesta de exposición permanente que ahora presenta La ETNO, quiere compartir reflexiones (no una, sino muchas y nunca definitivas) y establecer un diálogo desde la perspectiva de la identidad cultural. A partir de nuestras colecciones, vinculadas a la cultura tradicional y popular valenciana, os proponemos un recorrido en tres ámbitos y desde tres perspectivas: la CIUDAD, donde se plantean cuestiones relacionadas con la tensión entre el Global y el Local; las HUERTAS y MARJALES, donde el enfoque son algunos de los imaginarios que se suelen proyectar sobre la cultura valenciana; y el SECANO y la MONTAÑA, donde son las invisibilidades, aquello que no es voz o que se conoce poco de las zonas del interior del territorio valenciano, las que hacen de hilo conductor al discurso.

Pulsa aquí si quieres ver artículo original.

 

Artículo de ValenciaBonita.es sobre el muso de Etnología